Voras 


Gyvastis iš centro
Srūva į aštuonias kojas,
Kurdama puikiausią voratinklį
Prasijoti Dao.

Voras — tobulas Dao kūrinys. Jo kūnas yra grakšti jo ketinimų išraiška: jis verpia gražius siūlus, o jo kojos puikiai pritaikytos kurti tinklą ir po jį vaikščioti. Voras su nepaprastu taupumu spinduliuoja savąjį pasaulį. Voro paskirtis — kurti voratinklio piešinį. Tą piešinį lemia jo prigimtis. Jis tik realizuoja Dao, pats nieko nepridedamas. Jis paprasčiausiai sukuria voratinklį ir laukia gyvybės palaikymo iš Dao. Voras priima viską, kas jam pasitaiko, ir nesisieloja dėl to, ko negauna. Kai tinklas numegztas, voras nesistengia plėstis daugiau, negu jam liepia prigimtis. Jis nekariauja su kaimynais, neieško nuotykių svečiose šalyse, nebando nuskristi į mėnulį, nestato gamyklų, nemėgina pavergti kitų ar būti intelektualus. Voras paprasčiausiai yra tuo, kuo yra, ir tuo visiškai pasitenkina.